Strona główna >> Fundacja >> Misja I Cele

O nas

Fundacja Polski Kongres Gospodarczy jest polskim think tankiem, założonym w kwietniu 2013 roku.

Celem Fundacji jest budowanie forum wymiany doświadczeń i wiedzy między kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie polskiej rzeczywistości gospodarczej.

Bazując na faktach i doświadczeniach, Fundacja przygotowuje rekomendacje dla: biznesu, administracji, mediów i ekspertów, dotyczące pożądanych kierunków zmian w kluczowych kwestiach polityczno-gospodarczych.

Misja: Aktywna Przedsiębiorczość

Wizja: Wielowymiarowy Dialog

 

Cele Fundacji:

  • działalność na rzecz inicjowania i wspierania procesu zmian gospodarczych i cywilizacyjnych,
  • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym doradztwie dotyczącym gospodarki,
  • popularyzacja nowych idei i rozwiązań w gospodarce,
  • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju gospodarki.

 

Działalność Fundacji:

  • organizowanie kongresów, konferencji, szkoleń oraz warsztatów,
  • prowadzenie doradztwa w postaci niezależnych usług wspierających rozwój gospodarczy,
  • działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą i kulturalną,
  • współpracę z władzami samorządowymi, administracją państwową i organizacjami pozarządowymi,
  • upowszechniania wiedzy w zakresie zagadnień gospodarczych.

 

Fundatorem Fundacji Polski Kongres Gospodarczy są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy reprezentują 7500 firm oraz ponad 4 miliony zatrudnionych pracowników.