Strona główna >> Fundacja >> Struktura >> Iwona Sroka

Iwona Sroka

Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP. Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalności nauk o zarządzaniu finansami. Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA).

Członek Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim, Rady Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi, Rady Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Wykładowca akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a obecnie Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.