Strona główna >> Fundacja >> Struktura >> Piotr Kaminski

Piotr Kamiński

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Tempus CUBIS z zakresu zarządzania. Uczestniczył w wielu szkoleniach, seminariach i konferencjach eksperckich w zakresie rynku kapitałowego, finansowania przedsięwzięć i ubezpieczeń społecznych (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii). Bezpośrednio po studiach był asystentem konsultanta w Central Europe Trust w Warszawie.

W latach 1992-2000 związany był z Komisją Papierów Wartościowych i Giełdą. Pełnił funkcje m.in. zastępcy dyrektora Biura Finansów i Analiz Ekonomicznych oraz dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów. W połowie 2000 roku został wiceprezesem Giełdy Papierów Wartościowych S.A.w Warszawie. Początkowo nadzorował pracę Działu Informacji i Promocji oraz Działu Emitentów, a od maja 2002 roku Działu Produktów Informacyjnych oraz Działu Emitentów. Współpracował z bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi, kancelariami prawnymi, emitentami i ministerstwami.

W latach 2000-2003 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. W okresie od 2003 do 2005 przewodniczył Radzie Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. Z dniem 10 marca 2003 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorującego Obszar Bankowości Korporacyjnej, Zarządzania Gotówką i Skarbu. Od 2005 do 2006 był Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie, a w okresie od III.

2006 do VI.2006 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, następnie do IX. 2009 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S. A. Dodatkowo w latach 2006 - 2008 pełnił funkcję Prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Od 30.VI. 2006 roku pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Obecnie jest Członkiem Komisji Nadzoru Audytowego, przy Ministerstwie Finansów jako przedstawiciel organizacji pracodawców; Prezesem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Absolwentów IESE Business School, Uniwersytetu Navarra w Barcelonie oraz arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.