Strona główna >> Fundator

Fundator

Wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości jest istotą funkcjonowania Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Z uporem staramy się rozbijać biurokratyczno-urzędnicze mury niezrozumienia. Dlatego, stawiając sobie za cel zbudowanie wielowymiarowej platformy dyskusji, podjęliśmy decyzję o powołaniu do życia think tanku – Fundacji Polski Kongres Gospodarczy. 

To inicjatywa, która – poprzez działalność badawczą i analityczną, dotyczącą wszelkich problemów społecznych i gospodarczych, jakie pojawiają się w sferze publicznej – ma zarówno wskazywać najważniejsze kwestie związane z polską gospodarką, jak i przedstawiać decydentom stosowne rozwiązania.

Jestem przekonany, że wprowadzane w życie postulaty, które będą zawarte w raportach i analizach przedstawicieli Fundacji, staną się motorem zmian w polskiej gospodarce. 

Już dziś z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że decyzja o powołaniu think tanku okazała się strzałem w dziesiątkę. Fundacja błyskawicznie stała się wpływową instytucją, a wypowiedzi jej przedstawicieli są szeroko komentowane przez administrację państwową. I powiem nieskromnie: nie jest to dla mnie żadna niespodzianka. W tym projekcie uczestniczy bowiem grono najwybitniejszych naszych przedstawicieli. 

dr Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są największą organizacją pracodawców w Polsce, powstałą w listopadzie 1989 roku i reprezentującą 7500 firm: od małych przedsiębiorstw po największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. Przedsiębiorstwa należące do Pracodawców RP zatrudniają ok. 4 mln pracowników. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są nie tylko racje i merytoryczne argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom, lecz także liczba i różnorodność członków: związków, federacji i firm, a także konkretne wsparcie ich działań. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej. Udział w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych zapewnia Organizacji możliwość wypowiadania się i współdecydowania w najważniejszych kwestiach. Pracodawcy RP jednakową troską otaczają wszystkich polskich przedsiębiorców, działając na rzecz praktycznego i racjonalnego otoczenia gospodarczego.

Rekrutujący się spośród grona najznamienitszych specjalistów i autorytetów, eksperci Organizacji wydają obszerne publikacje naukowe, doradzają decydentom politycznym i komentują rzeczywistość gospodarczą.

  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej działają na rzecz wspólnych interesów pracodawców należących do organizacji członkowskich Konfederacji –przedsiębiorstw nierzadko konkurujących ze sobą na rynku, lecz świadomych potrzeby wspólnego działania dla dobra środowiska pracodawców i przedsiębiorców.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wspierają wszelkie inicjatywy zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców oraz współpracują ze wszystkimi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, w celu realizacji wspólnych interesów środowiska biznesu.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej współdziałają z partnerami społecznymi – organizacjami pracobiorców – po to, by osiągnąć wspólne dla pracodawców i pracowników korzyści wynikające z rozwoju gospodarczego, a także zapewnić sprawiedliwe i stabilne warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo w pracy oraz spokój społeczny.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wywierają wpływ na władze publiczne wszystkich szczebli, tak aby wspólny interes społeczeństwa, przedsiębiorców i rządzących – dobro Polski – mógł być realizowany, a głos pracodawców miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyszłości naszego kraju.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej kształtują oraz promują wizerunek pracodawców i przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy, dających innym pracę i – poprzez rozwój swoich przedsiębiorstw – przyczyniających się do rozkwitu naszego kraju oraz realizacji indywidualnych aspiracji jego mieszkańców.

 

Więcej informacji: www.pracodawcyrp.pl