Strona główna >> Wydarzenie >> Cykl Konferencji Efektywnosc Energetyczna Dla Samorzadow

Cykl konferencji Efektywność Energetyczna dla Samorządów

Fundacja Polski Kongres Gospodarczy zorganizowała cykl regionalnych konferencji pod hasłem: „Efektywność energetyczna dla samorządów – szanse i wyzwania dla Polski”. Konferencje odbyły się w pięciu miastach Polski.

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie przedstawicielom Jednostek Samorządu Terytorialnego nowoczesnych rozwiązań z dziedziny efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii czy gospodarki niskoemisyjnej. Specjaliści tych dziedzin zaprezentowali na konferencji źródła finansowania oraz sposoby realizacji inwestycji energooszczędnych. Podczas konferencji przedstawiono również rozwiązania Smart City – Inteligentne Miasta takie jak: wykorzystanie w miastach nowoczesnych technologii, efektywne gospodarowanie energią oraz rozwój zrównoważonej infrastruktury miejskiej.