Strona główna >> Wydarzenie >> Energia Odnawialna Dla Polski

Energia odnawialna dla Polski

23 lipca w Kancelarii Sejmu RP odbyła się konferencja Energia Odnawialna dla Polski, zorganizowana przez Fundację Polski Kongres Gospodarczy

Konferencja była kontynuacją debaty zapoczątkowanej podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego- Energia Polskiej Gospodarki, zorganizowanego w kwietniu 2013 roku razem z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem konferencji było przybliżenie aktualnych prac rządu oraz instytucji zajmujących się energetyką odnawialną oraz wypracowanie rekomendacji dla branży odnośnie bieżącej sytuacji na rynku OZE.

 Energia odnawialna jest wielką szansą na rozwój gospodarczy kraju, na tworzenie nowych miejsc pracy, jest także alternatywą dla drogiej energii importowanej. Bardzo ważne jest aby nie skupiać się na jednej wybranej technologii OZE ale budować zrównoważoną strukturę odnawialnych źródeł energii w Polsce, powiedział Waldemar Pawlak, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy.

 Konferencja adresowana była do przedstawicieli przedsiębiorstw, administracji, dziennikarzy oraz ekspertów związanych z sektorem energii odnawialnej.

 W konferencji udział wzięli: Waldemar Pawlak, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Jerzy Pietrewicz, wiceminister gospodarki, Beata Jaczewska, wiceminister środowiska, Mariusz Klimczak, prezes Banku Ochrony Środowiska, Andrzej Czerwiński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Cezary Szwed, członek zarządu, PSE SA., Zygmunt Gzyra, prezes Krajowej Izby Biopaliw, Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Kamil Baj, menedżer Ernst & Young

 Jerzy Pietrewicz, wiceminister gospodarki przedstawił główne założenia nowej ustawy o OZE,   która ma na celu wypełnienie zobowiązań wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego i Dyrektyw UE, optymalizacje systemu wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej z OZE, uporządkowanie oraz uproszczenie obowiązujących przepisów.

 Prelegenci w swoich wystąpieniach, podkreślali korzyści jakie niesie za sobą rozwój energii odnawialnej, do których należy przede wszystkim: ochrona środowiska naturalnego, rozwój innowacji przemysłowych, dywersyfikacja prawidłowego koszyka energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie zależności od importu surowców energetycznych oraz szansa na miejsca pracy w nowopowstających sektorach przemysłu.

 Jednak aby rynek OZE mógł się w Polsce rozwijać i stał się konkurencyjny, w okresie przejściowym wymaga wsparcia. Kluczowe cechy dobrego otoczenia regulacyjnego to: elastyczność, przewidywalność, efektywność, bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość.

Spotkanie podsumował Waldemar Pawlak podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że energia odnawialna jest wielką szansą dla Polski, dlatego tak ważna jest popularyzacja oraz rozwój tych technologii w naszym kraju.