Strona główna >> Wydarzenie >> Forum Rozwoju Inwestycji Samorzadowych

Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych

Fundacja Polski Kongres Gospodarczy jest współorganizatorem cyklu regionalnych konferencji poświęconych upowszechnieniu dobrych, innowacyjnych praktyk, realizowanych przez samorządy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego lokalnych wspólnot oraz dotychczasowej działalności samorządów.

Celem organizowanych konferencji jest upowszechnianie innowacyjnych działań samorządów, które poza wykonywaniem obowiązków działają również na rzecz rozwoju lokalnej wspólnoty.

Konferencje odbyły się w sześciu miastach: Toruniu, Żyrardowie, Łowiczu, Sokółce, Wałbrzychu i Ostródzie. Podczas konferencji omawiane są innowacyjne rozwiązania dla samorządów, m.in.: finansowanie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, energetyka obywatelska, programy wspierające rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w nowej perspektywie finansowej UE. Prezentowane są także różne formy wsparcia działań samorządowych oraz wpływ innowacyjności samorządowej na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i rynku pracy. Informacje na temat aktualnie organizowanych konferencji znajdują się na stronie: http://forum- rozwoju.pl/

*zdjęcia i tekst dzięki uprzejmości Fundacji Forum Rozwoju