Strona główna >> Wydarzenie >> Invest China 2014

Invest in China 2014

Invest in China 2014, to nowy projekt współorganizowany przez Fundację Polskiego Kongresu Gospodarczego, który ma na celu zintensyfikowanie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, a Chińską Republiką Ludową. Pan Profesor Yu Jin, Dyrektor Zarządzający China Region Development & Reform Institute i Prezes FPKG, Pan Premier Waldemar Pawlak podkreślili znaczącą rolę NGOs, a także zaproponowali powstanie Polsko-Chińskiego Banku Inwestycyjnego.

Zapoczątkowany konferencją Invest in China, 27 października 2014 w Warszawie, jest unikatową platformą do dyskusji na temat polsko-chińskiej współpracy ekonomicznej, czynników sukcesu oraz przyszłości rynku chińskiego. Uczestniczyło w niej ponad 250 osób. W spotkaniach wzięli udział liderzy chińsko-polskiej współpracy bilateralnej – sektora bankowego i finansowego, telekomunikacyjnego i IT, budowlanego, firm zajmujących się importem i eksportem towarów z i do Chin, przedsiębiorcy oraz inwestorzy zainteresowani rynkiem chińskim, jak również wysokiej rangi przedstawiciele Rządu RP i agencji rządowych. W ramach konferencji odbyły się cztery panele dedykowane kluczowym obszarom polsko- chińskiej współpracy biznesowej:

1) Cyfryzacja jako istotny kierunek rozwoju współpracy polsko-chińskiej

2) Czynniki sukcesu we współpracy polsko - chińskiej

3) Prawno finansowe aspekty współpracy polsko – chińskiej

4) Wyzwania Nowego Jedwabnego Szlaku - logistyka, spedycja, transport

" Chińczycy doceniają jakość wielu polskich produktów, zwłaszcza spożywczych. Polska jest krajem, który ma dobre doświadczenia w zakresie produkcji zdrowej żywności i jej przetwarzania. Mam nadzieję, że uda się zbudować trwałe i długookresowe relacje z Chinami właśnie w tej dziedzinie" – powiedział Waldemar Pawlak, prezes Fundacji Polskiego Kongresu Gospodarczego oraz poseł na Sejm RP. Jak podkreślił Sławomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, kryzys pokazał, że Polska potrzebuje również inwestorów spoza USA i Europy. "Większość inwestycji dokonywanych jest przez firmy amerykańskie i zachodnioeuropejskie. Nadal szukamy jednak nowych źródeł, ponieważ ostatni kryzys pokazał, że nie można tylko liczyć na ten kapitał. W tej chwili chińskie inwestycje stanowią 0,25 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce. Jak na potencjały gospodarcze naszych krajów jest to bardzo niewiele – stwierdził Majman.Dodał również, że udział chińskich inwestycji w Europie wynosi tylko 2,2 proc. Chińczycy zupełnie inaczej rozumieją inwestowanie, ponieważ np. nie budują fabryk, skupiają się bardziej na fuzjach i przejęciach istniejących już przedsiębiorstw oraz realizują projekty infrastrukturalne. PAIiIZ wskazuje takie branże, jak informatyka i telekomunikacja, centra naukowo-badawcze, przemysł spożywczy i przetwórstwo spożywcze jako kierunki przyszłych chińskich inwestycji w Polsce. Polski eksport natomiast ma największe szanse powodzenia w zakresie przetwórstwa spożywczego, żywności, urządzeń i technologii dla górnictwa, urządzeń i technologii usprawniających funkcjonowanie dużych miast. Polska jest bardzo ważnym partnerem dla Chin według profesora Yu Jin, dyrektora zarządzającego China Region Development & Reform Institute. Był to bowiem jeden z pierwszych krajów, które ustanowiły oficjalne stosunki dyplomatyczne z Chinami i w tym roku przypada 65. rocznica ustanowienia wspólnych relacji dyplomatycznych pomiędzy naszymi krajami. Zwrócił uwagę na turystykę i kulturę, jako dziedziny, w których należy zwiększyć współpracę. Konferencja Invest in China 2014 została zorganizowana przez Polsko-Chińską Radę Biznesu, Fundację Polski Kongres Gospodarczy oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Partnerem strategicznym była firma Huawei a patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Chin.

Lista pozostałych partnerów oraz więcej informacji znajduje się na stronie:

www.investinchina.pl