Strona główna >> Wydarzenie >> Kongres Smart Inteligentne Miasta Edycja 2016

Kongres Smart – Inteligentne Miasta – Edycja 2016

Kongres Smart – Inteligentne Miasta Edycja 2016 to kontynuacja cyklu konferencji, poświęconych tematyce inteligentnych rozwiązań dla miast i regionów.

Edycja 2016 to cztery kongresy w różnych częściach Polski: Płocku, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. Celem Kongresów SMART jest umożliwienie wymiany poglądów oraz prezentacji inteligentnych rozwiązań w różnych miastach Polski i na świecie. Konferencje są skierowane głównie do władz administracji centralnej i samorządowej, przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, władz uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, inwestorów, przedsiębiorców, przedstawicieli mediów. Podczas kongresu poruszane m.in. tematy transportu miejskiego, bezpieczeństwa czy energii w mieście.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.inteligentne-miasta.eu.