Strona główna >> Wydarzenie >> Polityka Klimatyczno Energetyczna Unii Europejskiej 0

Polityka Klimatyczno Energetyczna Unii Europejskiej

28 czerwca 2013 w Kancelarii Sejmu w Warszawie odbyła się Konferencja Polityka Klimatyczno-Energetyczna Unii Europejskiej-szanse i wyzwania dla Polskiej Gospodarki, zorganizowana przez Fundację Polski Kongres Gospodarczy.

Konferencja miała na celu szersze spojrzenie na zagadnienia związane z polityką klimatyczną, zarysowane już podczas polskiego Kongresu Gospodarczego –Energia Polskiej Gospodarki, zorganizowanego w kwietniu 2013 roku razem z Pracodawawcami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wypracowania rekomendacji w czterech dziedzinach: dla przedsiębiorstw, administracji, dziennikarzy oraz ekspertów.

W swoim przemówieniu otwierającym spotkanie, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Waldemar Pawlak podkreślił, jak ważne jest, aby nie traktować polityki klimatycznej wyłącznie, jako źródła wysokich kosztów i opłat, ale przede wszystkim doceniać jej pozytywny efekt: modernizację i rozwój gospodarki, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy.

Konferencja skierowana była do ekspertów, przedsiębiorców, mediów oraz polityków związanych z branżą energetyczną. Marcin Korolec, Minister Środowiska, w swoim wystąpieniu nakreślił główne cele polityki europejskiej oraz stanowisko Polski m.in. w kwestii uprawnień do emisji CO2.

Wśród prelegentów głos zabrali: Marcin Purta, partner McKinsey & Company, Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Krzysztof Kawczyński, przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska, Jan Okulicz Kozaryn, doradca prezesa Toyoty. Prelegenci w swoich przemówieniach skupili się głównie na możliwościach wynikających z podnoszenia efektywności energetycznej kraju oraz zaprezentowali, jaki wpływ na to mają dziedziny, w których się specjalizują.

Waldemar Pawlak podsumował spotkanie i jeszcze raz wyraził swoją opinię na temat polityki klimatycznej, w której – według niego-w szerszej perspektywie potrzebne jest porozumienie globalne, a na ten moment należy skupić uwagę na promowaniu efektywności energetycznej, która buduje konkurencyjność Polski i Europy.